Welcome to
Sysmex Flow Cytometry Czech Republic!

For ordering please make sure you are in your local shop.
If you are from Czech Republic then please continue.
Otherwise please go to your country.

Go to my country Continue

Naše stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy jsem osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat, anebo jsem zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, ale zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Je nám líto.

Naše stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Děkujeme za pochopení.

Legal Information

Právní informace

Těší nás, že jste navštívili náš web a děkujeme za Váš zájem o naši společnost, produkty a internetové stránky. Při Vaší návštěvě na našich stránkách chceme zajistit ochranu Vašeho soukromí, proto prosím věnujte pozornost následujícímu:

Anonymní shromažďování údajů

Stránky Sysmex CZ můžete procházet bez toho, aniž byste nám odhalili svoji identitu. Umíme určit pouze název vaší ISP, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, a stránky, které navštívíte na našem webu. Tyto informace vyhodnocujeme pro statistické účely. Nicméně Vy jako konkrétní uživatel zůstáváte anonymní.

Shromažďování a zpracování údajů vztahujících se k jednotlivcům

Údaje vztahující se k jednotlivcům shromažďujeme pouze v případě, kdy nám tyto informace dobrovolně poskytnete, tj. za účelem kontaktu, průzkumu nebo při vytváření služeb na míru.

V souvislosti se službami na míru poskytovanými Sysmex CZ zpracováváme Vaše registrační údaje s Vaším souhlasem, a to za účelem reklamy a průzkumu trhu, a zpracováváme je dle potřeby pro nastavení elektronických služeb. Dále, pokud dostaneme Váš souhlas, shromažďujeme informace získané během Vaší návštěvy na našich stránkách Sysmex CZ a vytváříme uživatelský profil tak, abychom mohli nabídnout reklamní sdělení přizpůsobené přímo pro Vás. Tato informace se převádí v kódovaném formátu, aby se zamezilo zneužití těchto údajů třetí stranou.

Export a zpracování údajů do zemí mimo evropskou ekonomickou oblast (European Economic Area)

Žádné údaje se nepřevádí do zemí mimo EEA.

Využití a rozdělování údajů vztahujících se k jednotlivcům

Bez Vašeho souhlasu budou údaje vztahující se k jednotlivcům získané ve spojitosti s webovými stránkami Sysmex CZ využity pouze pro zpracování objednávek a Vašich dotazů. Kromě toho zpracováváme Vaše údaje pouze pro reklamní účely, průzkum trhu nebo návrh elektronických služeb Sysmex CZ, a to v případě, že nám předem poskytnete souhlas. Navíc využijeme Vaše údaje pouze k Vám přizpůsobenému reklamnímu sdělení, na základě Vašeho souhlasu.

Protože souhlas s využíváním Vašich údajů zmíněných výše může zahrnovat rovněž předávání těchto údajů společnosti Sysmex Europe GmbH a pobočkám společnosti Sysmex Corporation a Vámi vybraným obchodním partnerům Sysmex Europe GmbH, Vaše údaje mohou být poskytnuty také jim. Žádným třetím stranám údaje neposkytujeme. Váš souhlas může být samozřejmě kdykoliv odvolán.

Externí odkazy

Pro zpřesnění informací připojujeme na naše webové stránky odkazy, které Vás přesměrují na stránky třetích stran. Pokud není zcela zřejmé, zdůrazňujeme, že se jedná o externí odkaz. Sysmex CZ nebo Sysmex Europe GmbH nemá žádný vliv na obsah ani podobu stránek jiných poskytovatelů. Záruky plynoucí z tohoto našeho prohlášení o ochraně údajů zde proto nejsou platné.

Prohlášení o důvěrnosti údajů

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá „cookies“, textové složky, které se ukládají do Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace o Vašem využití webové stránky, shromážděné díky cookies, jsou obvykle převedeny na Google server v USA, kde se ukládají.
Pokud byla zapnuta anonymizace, Vaše IP adresa je Googlem předem zkrácena, a to v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích mimo Evropskou unii, které jsou podepsané pod Agreement on the European Economic Area. Úplná IP adresa se na Google server v USA před zkrácením převádí pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele tohoto webu využívá Google tyto informace k analýze Vašeho využívání webových stránek, k sestavení reportů aktivit na webových stránkách, a k poskytování ostatních služeb provozovateli webových stránek ve spojitosti s užitím webových stránek a internetu.
IP adresa identifikovaná Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude slučována s jinými údaji získanými Googlem. Zamezit ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Mějte však prosím na paměti, že v takovém případě nebudete moci využít všech funkcí webových stránek. Dále můžete zamezit zaznamenávání údajů získaných díky cookies vůči využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy), a stejně tak zpracování údajů Googlem, tím, že si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Dále je možné zamítnout užití Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Na Vašem počítači se nastaví cookies umožňující odstoupení a zamezí budoucímu shromažďování údajů, pokud navštívíte webové stránky: Deactivate Google Analytics

Další informace o podmínkách užití a ochrany údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html and http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy Google Analytics kód využitý na těchto webových stránkách byl rozšířen díky „anonymizeIp;“, aby umožnil anonymní shromažďování IP adres (IP masking).

Další informace a kontakty
Pokud máte další dotazy k tématu ochrany údajů Sysmex CZ a Sysmex Europe GmbH, prosím obraťte se na pověřence ochrany údajů v naší společnosti. Kontaktní adresu naleznete níže. Zde máte možnost zjistit, které Vaše údaje ukládáme.

Dále nám kdykoliv můžete zaslat Vaše požadavky s dotazy, na výmaz nebo opravu Vašich údajů na náš e-mail nebo dopisem na následující adresu:Pověřenec ochrany osobních údajů: Christian Frenzel

Sysmex Europe SE
Bornbarch 12
2848 Norderstedt
Germany

Správce osobních údajů:
Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4
614 00 Brno

* All prices are quoted net of the statutory value-added tax and shipping costs and possibly delivery charges, if not otherwise described

Need more information?
Need more information?
Service Hotline | Contact | Benefits
Service hotline
+420 548 216 855 Mon-Fri, 9 am - 5 pm

Contact
Use our contact form